Omslag - Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie : sykepleieboken 1

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie : sykepleieboken 1

av Inger Margrethe Holter

Kjøp boken fra en av våre forhandlere

Tynset Bokhandel På lager 1349,–

Beskrivelse av boken

Forlagets omtale: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie - Sykepleieboken 1 gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Boken består av tre hoveddeler: - Å være pasient og pårørende - Å utøve sykepleie - Pasientens grunnleggende behov I denne 5. utgaven har boken gjennomgått en omfattende revidering og er styrket med kapitler om henholdsvis kunnskapsbasert praksis, profesjonell omsorg og faglig skjønn, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, kommunikasjon, kliniske undersøkelser, psykososiale behov og komorbiditet. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i det elektroniske prosedyreverket VAR Healthcare, som alltid er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie, men er relevant også for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som formål. Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til den digitale læringsressursen Øvelser i klinisk sykepleie

Detaljer

Forfatter mm Inger Margrethe Holter
Forlag Cappelen Damm
Format Innbundet
Utgivelsesår 2015
Kategori Faglitteratur
ISBN/EAN 9788202427986
Antall sider 999 sider
Vekt 3000 gram