Søk i lokallitteratur

Fri Bokhandel er en sammenslutning for de små og mellomstore bokhandlene landet rundt. Den ble stiftet 24. oktober 1998, og omfatter pr i dag 79 bokhandler med til sammen 98 utsalgssteder. Dette gjør Fri Bokhandel til en av de største bokhandler-sammenslutningen i Norge i dag.


Sist ankomne bøker


Siste fra Amneus Boghandel