GÅEBRIEN SIJTE - EN SAMEBY I RØROSTRAKTENE

av Sverre Fjellheim
Forlag:Eget forlag
Format:Innbundet
Språk:bm
Utgitt:2012
Antall sider:275
Vekt:1600
Kategori:Historie og samfunn
Område: Røros (Sør-Trøndelag)

Beskrivelse av boken

Gåebrien sijte er det gamle samiske navnet på et reindriftsområde i Sør-Trøndelag som ligger mellom svenskegrensa i øst og Gauldalen i vest, og som strekker seg fra Aursunden i sør til Selbufjella i nord. Gåebrien kommer av Gåebrie, som er det samiske navnet på Kjøilflellet nord for Riasten. Sijte er både betegnelsen på et reindriftsområde og ei gruppe med en eller flere familier som besitter et felles territorium. Boka Gåebrien Sijte–en sameby i Rørostraktene, følger samebyen og folkene i den i en historisk og kronologisk rekkefølge– fra fangstsamfunnet til dagens moderne reindrift.

De som har lest Fjellheims tidligere utgivelse Samer i Rørostraktene, vil kjenne igjen enkelte temaer som; fangstbasert til nomadisk reindrift, samebyer på 1600- tallet og konflikten mellom samer og nordmenn. Selv om noe er gjengivelser fra forrige bok, er temaene nødvendige å ha med nettopp for å opprettholde den historiske og kronologiske rekkefølgen. Dette gjør også boken oversiktlig og lettlest – selv for den som ikke er innsatt i samisk historie på forhånd. I tillegg presenteres en slektshistorisk oversikt over personer og familier i området, men de leserne som ikke har interesser i slektsrelasjoner kan hoppe over disse uten å miste sammenhengen i historien.

Sverre Fjellheim har arbeidet med dokumentasjon, forskning og formidling av sørsamisk historie i mer en 30 år, noe som virkelig kommer frem i Gåebrien Sijte–en sameby i Rørostraktene. Endelig er det kommet en utgivelse som ikke bare forteller om samisk liv og virke, men en utgivelse som forstår det i tillegg. Det har vært store forventninger til boken fra den samiske befolkningen selv, og med nytt kildetilfang med samiske protokoller, vises den samiske innsiden fra midten av 20.tallet. Dette er en viktig korreks til tidligere tilnærminger som hovedsakelig baserer seg på norske kilder og det eksisterende synet nordmenn hadde om samene. Fjellheims bok har en sterk symbolsk betydning. Endelig kommer ”sannheten” frem – den virkelige historien om samene i Gåebrien Sijte.

Anbefalt lesning.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere