Lefseboka - Oppskrifter frå heile Noreg

av Bodil Nordjore
Forlag:Eige forlag
Format:Innbundet
Språk:Nynorsk
Utgitt:2014
Antall sider:326
Vekt:1450
Kategori:Lokallitteratur
Nøkkelord: Lokalmat , Lefse
Område: Kviteseid (Telemark)

Beskrivelse av boken

Avskrift frå baksida på boka.
Eg vonar denne lefsereisa har gjeve deg innsyn i kor fantastisk rike me er på lefsetradisjonar. Det som er so grenselaust spanande å sjå, er korleis oppskrifter har vandra frå stad til stad, menneskje set sine avtrykk på ei oppskrift, fyri den går vidare til neste. Dette gjer lefsetradisjonar levande og tilgjengeleg for alle. Hardangerlefsa er den lefsa som eg har møtt flest gonger i ulike utgaver, og som flest har eit tilhøve til i heile landet. Å baka lefser med gode råvarer er ein rikdom som gjev status. Det er spanande å sjå kor vidt lefsa famnar som matemne. Det er ei sann glede å arbeide med so kjært matminne som so mange har eit tilhøve til i dag. Lefsa blir gjort levande i alle samanhengar i dag. Eg vonar du som lesar og brukar av lefseboka, finn inspirasjon til å leite på loft og i kjellar etter kjevle og takke, likeeins at du kan finne fram gamle kjære oppskrifter som du kan gjera til dine med dine hender. Bodil Nordjore.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere