I husmannsfolkets fotefar

av Birgit Landsverk
Forlag:Eige forlag
Format:Innbundet
Språk:Nynorsk
Utgitt:2015
Antall sider:192
Vekt:1000
Kategori:Lokallitteratur
Nøkkelord: Lokalhistorie , husmannsplass
Område: Vinje (Telemark)

Beskrivelse av boken

Birgit Landsverk (Vesla) har i mange år vore interessera i lokal kulturhistorie og tradisjonar i Vinje kommune. Ho har dei siste åra vore tilsett i Rauland barnehage med fokus på Husmannsfolkets historie.
Ut i frå prosjektet "I Husmannsfolkets fotefar" ynskjer ho å gje ut eit bokverk som skal vera ein mal for barnehagar og skular i heile landet. Ein viktig del av kulturarven vår er å gjeva born kunnskap om folk og hendingar frå farne tider. Gjennom kulturhistorie, natur og kulturvandringar vert tilsette, borna og foreldre og andre betre kjent i nærmiljøet og sin eigen kommune.
I fleire år har Birgit Landsverk vore tilsett i Rauland barnehage i 20% og gjennomført dette prosjektet med førskuleborna. Me ser at dette har vore svært vellukka og lærerikt for borna, oss tilsette, og ikkje minst har foreldre og besteforeldre vore veldig engasjera. Me ser borna reflekterar mykje og at dei gjev uttrykk for mange kjensler som; omsorg, medkjensle, urettferdighet - slik som m.a. rettferdssansen kjem tydeleg fram.

Omtale tatt frå boka, gjeven av Rauland Barnehage

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere