Grenseliv

av Arvid Vigen (Redaktør) , Bjarge Schwenke Fors (Redaktør)
Forlag:Orkana Akademisk
Format:Hefte
Språk:Bokmål
Utgitt:2014
Antall sider:183
Vekt:360
Kategori:Lokallitteratur
Nøkkelord: Finnmark , Russland , Samfunnsanalyse , Sosialantropologi
Område: Årdal (Sogn og Fjordane) , Lebesby (Finnmark) , Sør-Varanger (Finnmark)

Beskrivelse av boken

Boken Grenseliv gir nye, spennende og viktige innblikk i utviklingen i det norsk-russiske grenselandet, vel tjue år etter at grensen ble åpnet. Området har i liten grad vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet i Norge. Siden Sovjetunionens fall har den norsk-russiske grensen på mange måter gått fra å være en barriere til å bli en bro. «Russergrensen» er likevel stadig et markant skille, både i fysisk, sosial og kulturell forstand. Langs grensen finner man en spenning mellom åpenhet og lukkethet, integrasjon og eksklusjon, og innenfor disse spenningene utspiller grenselivet seg.
Forfatterne av bidragene i Grenseliv retter blikket mot den konkrete samfunnsutviklingen. Hvordan preger grensen folks daglige liv, språk, relasjoner, fortellinger og kulturutfoldelse? Forfatterne som belyser disse spørsmålene er alle forskere som enten arbeider spesielt med grensestudier, eller som er særlig godt kjent med den norsk-russiske grenseregionen.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere