Telemark - I lys av vannet

av Øystein Dalland
Forlag:Landbruksforlaget
Format:Innbundet
Språk:BM/NYN
Utgitt:2001
Kategori:Lokallitteratur
Område: Skien (Telemark) , Nome (Telemark) , Kviteseid (Telemark) , Tokke (Telemark)

Beskrivelse av boken

Forlagets bokomtale:
Telemark - i lys av vannet
Med utgangspunkt i Telemarksvassdraget forsøker denne boka å vise den store og mangfoldige betydningen vannet og vannbruken har hatt i ulike tidsepoker og for det moderne miljøet. Telemarksfortellingen er også langt på vei fortellingen om Norge. For vannkraftens første periode er Telemark også verdensarenaen. Her lå flere av verdens største vannkraftanlegg fra 1911 til 1960. Norsk Hydro, en verdens første vannkraftbaserte prosessindustrier, kunne finne sin plass på Notodden fordi det var åpnet en kanal dit 45 år tidligere. Kanalen kom i stand takket være industrigründere som Aall og Cappelen. De hadde i sin tur fått råderett over en rik teknisk kulturarv fra mange hundreår tilbake, formidlet gjennom bøndene, tyske bergmenn og klostergods.
Boka om Telemarksvassdraget kan derfor ses på som en kulturhistorisk reise fra sted til sted langs vassdraget etter hvert som teknikk og økonomi utviklet seg. På denne reisen blir vi blant annet kjent med liv og virke til sentrale personer i familien Løvenskiold, Aall og Adeler og enkeltpersoner som Gunnar Knudsen, Johan Jeremiassen og mange andre av de daglige heltene og sliterne.
Disse områdene og stedene er vektlagt med egne kapitler: Skiensfossen, Notodden-området, Rjukan-området, Dalen-Kviteseid, Ulefoss-Lunde og Porsgrunn-Bamble mot havgapet. Dessuten er et stort kapittel viet en presentasjon av representative eller unike vassdragsinnretninger i tre og stein i Telemark. Hvert av hovedkapitlene munner ut i en plan for hvordan en kan ta vare på de kulturhistoriske verdiene og miljøet på hvert sted.
I tillegg til å vise sammenhengen i utviklingen fra møller og bygdesager over storindustri formidler boka dagsaktuelle utfordringer i stedsutvikling, kultur- og miljøtiltak.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere