Kraftlaget - Rauland Kraftforsyningslag 75 år

av Kjell Bitustøyl
Forlag:Rauland Kraftforsyningslag
Format:Innbundet
Språk:NYN
Utgitt:2015
Antall sider:170
Vekt:850
Kategori:Lokallitteratur
Nøkkelord: Rauland , Kraft
Område: Vinje (Telemark)

Beskrivelse av boken

Dette er ei bok om Rauland Kraftforsyningslag (RK), eller berre Kraftlaget som det heiter på folkemunne.

RK blei formelt stifta som eit samvirkelag 30. januar 1938.
Boka har med bakteppet med glimt frå den tidlege utnyttinga av vassressursane i Rauland. I fysste perioden handla mykje om dei tette banda mellom Rauland Kraftforsyningslag og Rauland Kommune.

Boka fortel ei historie om eit lag som har greidd seg godt mykje takka vera kloke og dyktige leiarar. I det store perspektivet har vesle RK overlevd i ein kraftmarknad som har vore og er prega av sentralisering og stordrift. I elverksjef Alex Thomassen si til har RK opplevd ein eventyrleg vekst i økonomien, ikkje minst takka vere hytteboomen i Rauland på 2000-talet.

Tekst tatt frå baksida på boka.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere