Hamar bispedømme i 150 år

av Arne Bakken , Knut Andresen
Forlag:Eget forlag
Format:Innbundet
Utgitt:2014
Antall sider:423
Vekt:1700
Kategori:Historie og samfunn
Område: Hamar (Hedmark)

Beskrivelse av boken

I jubileumsboken inviteres du med biskopene på tur gjennom 1300 visitaser. Her kan du lese om hvordan biskopens rolle har endret seg fra å være prestekontrollør til å bli en inspirator for kirkelivet lokalt. De tre biskopene Hille får naturlig nok stor plass i boken. Det er unikt for Hamar bispedømme at tre i samme famile – far, sønn og sønnesønn – har tjenestegjort samme sted.

Det er folket selv som har vært med å bestemme kirkens utvikling gjennom de 80 årene som bispedømmerådet har eksisitert. Bispedømmerådet har vært viktig i utviklingen av Hamar bispedømmes strategi om folkekirken.

Hamar bispedømme har lang tradisjon for å være et foregangsbispedømme, som kulturminister Thorild Widvey sier i sin hilsen i boken. I tre kapitler beskrives ordinasjonen av den første kvinne til prest, vigsel av Rosemarie Köhn som første kvinnelige biskop og gjeninnsettelse av den lesbiske presten Siri Sunde.

På omslaget av boken sier redaktørene Arne Bakken og Knut Andresen: Kirken er der hvor evangeliet forkynnes og sakramentene forvaltes. Den er der hvor folk og kirke møtes ved dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Når et bispedømmes historie skal skrives, er det viktig å legge dette til grunn. Likevel er denne jubileumsboken ikke en historie om soknene i Hamar bispedømme, men en etatshistorie om de to organer på regionalt nivå i vår kirke som skal støtte soknene: biskopen og bispedømmerådet. Biskopens tilsynstjeneste eksisterer fordi det finnes en kirkelig virksomhet lokalt. 12 biskoper har vært i tjeneste gjennom 150 år. Bispedømmerådet har i 80 år hatt som hovedoppgave å støtte virksomheten i den lokale kirke. Boken trekker i tillegg frem områder hvor det nye Hamar bispedømme på en særlig måte er blitt synlig i hele Den norske kirke i løpet av de siste 150 år.

Hamar bispedømme ble opprettet i 1153, slått sammen med Oslo bispedømme under reformasjonen på 1500-tallet og gjenopprettet i 1864.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere