Tråante 2017 minnebok : 1917-2017

av Morten Olsen Haugen (Redaktør)
Forlag:Snøfugl forlag
Format:Innbundet
Språk:BM, Sør Samisk, Eng
Utgitt:2017
Antall sider:145
Vekt:950
Kategori:Historie og samfunn
Nøkkelord: same , samisk , jubileum
Område: Trondheim (Sør-Trøndelag) , Røros (Sør-Trøndelag)

Beskrivelse av boken

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet åpnet i Trondheim. 100år siden ildsjelen Elsa Laula Renberg samlet om lag 150 personer for å drøfte «sociala politiske forhold og da i ser paa rendriftens omraade»

Goevten 6. b. 2017 lij 100 jaepiej juassah dïhte voestes saemien rijhketåanghkoe lij Tråantesne. 100 jaepiej juassah Elsa Laula Renberg ovrehte 150 almetjh tjööghki juktie sosijaale politihkeles tsiehkieh digkiedidh, joekoen båatsoen bïjre.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere