Årbok for Andøy 2007

Som i tidligere årbøker har man lagt vekt på å få med tekster med tilknytning til flest mulig steder i kommunen, og de ca 100 sidene omhandler ulike temaer hentet stort sett fra tidsrommet 1860 – 1960. Av innholdet kan nevnes utdrag fra Andor Lyng

av Andøy Historielag
Forlag:Andøy Historielag
Format:Hefte
Språk:Norsk
Utgitt:2007
Kategori:Lokallitteratur
Nøkkelord: Lokalhistorie
Område: Andøy (Nordland)

Beskrivelse av boken

Minneord om Kjell Adolfsen – Historielaget

Redningsskøyta ”Bergen”s forlis – Karl Rasmus Dahle

Bureising i Andøy 1920-1960 – Kåre Stavset

Børvågen – Johan Ernestussen

Formidling og kulturminner – Birgit Lund

Lemenfeber – Dagfinn Roness

Fra Daniel Hægstads memoarer – Daniel Hægstad

Skjolde Hornmusikk – Arnulf Holmvik

Andreas C. Pedersen – Jarle Jørgensen

Den merkeligste mann – Ragnvald Sverre Overgård

Tragedien på Åse – Dagfinn Dybwik

På vinterfiske – Henrik Brækkan

Gammeldirigenten fra Haugnes – Asbjørn Stenersen

Båtbyggeren Andreas M. Lorentsen – Asbjørn Stenersen

Den flygende hurtigruta – Bernard Duncan Lyng

Fra Lyng-Olsens dagbok – Andor Lyng-Olsen

Gammel mainns tale – Dagfinn Dybwik

Erindringer fra mellomkrigstida – Edmund Lyngra

Skolestreiken i Breivik – Aase Dybwik

Kullseiling i 1882 – Andrea Sakariassen

Selius Jensens dagbok – Selius Jensen

Rovdyrhistorier – Jørgen Lyngra

Vinger – Jakobia Sellevold

Basis Nord – Arne Hostvedt

Diriks` dagbok fra Andenes – C.F. Diriks

En barndom på Nordmela – Dagfinn Dybwik

En skisse av levevilkår på Saura – Jenny Nyborg Jakobsen

De gamle minner – Robert Schaug

Daniel Robert Pedersen – Finn Hansen

Prolog ved Andenes idrettslags årsfest 1939 – Moy Nordahl

Fra fredelige Nordmela til fire års krig – Sigurd Øvergård

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere