Flosta kirke

av Hans Olaf Aanensen , Ingrid Ytterdal , Sigrid E. Nilsen
Forlag:Flosta
Format:Innbundet
Språk:Bokmål
Utgitt:2003
Kategori:Lokallitteratur
Område: Arendal (Aust-Agder)

Beskrivelse av boken

Flosta kirke er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1467. Den er en såkalt votivkirke; bygd og vedlikeholdt av gaver fra sjøfolk i havsnød. En av kirkeklokkene har årstallet 1506 og innskrift som forteller at den er støpt i Nederland.

Kirken ble først bygd som et lite kapell, som siden har blitt påbygd og ombygd flere ganger. Den har også flere ganger blitt skadet av brann.

Den største ombyggingen skjedde i 1747, da kirken ble ombygd fra langkirke til korskirke. Et tverrskip ble bygd til og ble hovedskip, alteret ble flyttet til nordveggen og i korets hjørner ble det bygd skriftestol og degnestol. Det ble også bygd et dåpshus.

På korskillebjelken kan man lese følgende vers, malt av Jørgen Schultz i 1750:

Af Wrag Min Opkomst er
Af Søe-folk Meest Opholdet
Naar Søen Her og Der
Dem Sorrig har Forvoldet

I 1864 var det nok en stor ombygging, da kirken ble utvidet med nytt påbygg og ombygd til sveitserkirke.

I perioden 1970-77 ble det gjennomført en omfattende restaurering av kirken. Kirken ble da ført tilbake til gammel stil og tilbygget fra 1864 ble innredet til menighetssal. Etter restaureringen ble kirken vigslet på nytt 19.august 1977.

Hans Olaf Aanensen, Ingrid Ytterdal og Sigrid E. Nilsen var drivkrefter i restaureringen. I boka "Flosta kirke" fra 2003, gir de en grundig dokumentasjon av kirkens historie og restaureringsarbeidet.

Kjøp boken fra en av våre bokhandlere