Omslag - Bilder fra krigsårene. Hålogaland 1940-45

Bilder fra krigsårene. Hålogaland 1940-45

av Harald Isachen

Kjøp boken fra en av våre forhandlere

Andøy Bok og papir På lager 330,–

Beskrivelse av boken

Bilder fra krigsårene Med bilder fra Andenes Bleik også. I denne boken, den femte boken om krigsårene 1940-45, gir forfatteren leseren et innblikk i okkupasjonssoldatenes tilværelse sett gjennom de tyske soldatenes kameralinser. Det var stort sett utkommanderte soldater og befal med sivile liv i hjemlandet. Hva var de interessert i å dokumentere fra sitt opphold i det eksotiske fjellandet langt mot nord? Reisen til Norge, matforsyning, transport, boforhold, feltposttjeneste, bygging av kystfort og øvrige befestninger er fotografert. Likeså forskjellige idrettsaktiviteter, bilder fra landskapet og steder rundt i distriktet. Men det er ikke bare bilder tatt av tyske soldater. Her er også noen bilder fra aprildagene i 1940 da Harstad var hovedkvarter for de allierte styrkene. Bilder som viser krigens første fase med utstrakt tysk bombing, men hvor Harstad slapp relativt uskadd fra det tyske bombardementet takket være det sterke luftvernartilleriet i og rundt byen. Den engelske krysseren «Effingham», med sine tunge kanoner, var med på å tvinge tyske bombefly til å slippe bombelasten fra stor høyde. Det berget byen Harstad fra total ødeleggelse. Gjennom boken er bildene er satt sammen i kapitler/temaer med tekst til hvert tema samt fyldige bildetekster. De ti første temaene er om angrepet på Norge, tysk propaganda og med bilder tatt av engelske og tyske fotografer. Disse avsluttes med en serie av bilder som viser ødeleggelsene i Narvik by i 1940. Deretter følger 26 temaer bygd opp rundt bilder som tyskerne selv tok under sin okkupasjons-tjeneste i Norge i tiden 1940-45. Slik nevnt innledningsvis er det stor variasjon blant temaene. Varierende bilder som gjenspeiler hva tyskerne gjorde i landet under krigen, og hva de selv fant verd å fotografere. Her er bilder fra Andenes/Bleik, Bogen, Lødingen, Kasfjord, Tromsø og Harstad. De fleste temaene er fra de samme områdene, men med hovedvekt på Harstad og byens

Detaljer

Forfatter mm Harald Isachen
Forlag Vågsfjord krigshistorie
Format Innbundet
Utgivelsesår 2015
Kategori Historie og samfunn
Språk Norsk
ISBN/EAN 9788099802468
Antall sider 203 sider